Rörligt elpris till bäst pris.

Hitta billigaste rörliga elpriset genom att jämföra.

Jämför elpriser

Rörligt elpris – Ofta ett billigt alternativ

Om man väljer rörligt elpris betalar man det pris som ges på elbörsen. Priset bestäms av Nordpool och priserna kan variera mycket under året och påverkas av tillgång och efterfrågan.

Rörligt elpris kan jämföras med rörlig ränta på lån. På samma sätt som rörlig ränta på bostadslån eller billån ändrar sig kostnaden på det rörliga elpriset över året. Det har visat sig att rörliga elavtal har lönat sig över en längre tid.

Ändrar sig under året

Med rörligt elpris blir skillnaderna över året större och kanske inte lika tryggt som ett fast elpris. Elpriserna brukar oftast bli lägre på sommaren och högre på vintern eftersom elförbrukningen blir högre på grund av kalla vintrar. Ser man att priset går upp mycket kan man oftast binda sitt elpris när man vill. Men samtidigt ska man vara medveten om att det rörliga elpriser varierar mycket, därför bör man avvakta lite med att binda sitt elavtal. Månadskostnaderna kan variera mycket och därför bör man ha lite is i magen och utrymme i sin ekonomi för lite högre kostnad vissa månader.

Rörligt elpris

Fördelar med rörligt elpris

  • Följer elmarknadens svängningar
  • Du betalar alltid det pris som gäller just nu
  • Kostnadsfritt att när som helst byta till fast elpris

Vilket avtal ska man välja – rörligt eller fast?

I Sverige är rörligt elavtal det vanligaste. Hela 40 procent av Sveriges hushåll har rörligt elavtal. 38 procent har fast elpris och 15 procent är så kallade avtalslösa/tillsvidare och betalar anvisningspris.

Men rörligt elavtal passar inte alla. Vill man vara säker på vad man får för kostnad varje månad passar ett fast elavtal bättre.

Sammanfattningsvis tjänar man oftast i längden på rörligt avtal. Men har man inte marginal i sin ekonomi för att det kan bli högt pris vissa månader ska man välja fast elpris.