Grön el från förnyelsebara energikällor

Miljövänlig el från fossilfria källor.

Grön el från förnyelsebara energikällor

Grön el växer så det knakar. Antalet miljömedvetna svenskar ökar för varje år som går och elbolagen gör sitt bästa för att möta efterfrågan av fossilfri el och bli ett miljövänligt elbolag. Vindkraftverk byggs som aldrig förr och allt fler väljer att placera egna solceller på hustaket. Men vissa menar att kärnkraften inte kan ersättas fullt ut, i alla fall inte än. Solceller fungerar dåligt när det regnar och vindkraftverken genererar lite el när det är vindstilla. Kärnkraftverken kan fungera oberoende av väderlek, varje dag, året runt. Men det är svårt att argumentera emot att förnyelsebar el inte skulle vara framtiden.

Marknaden för grön el ökar för varje år. Svenskarna blir alltmer medvetna om hur vår miljö mår och vi inser att det är hög tid att göra någonting för att förändra situationen. Grön el har flera namn. Grön el kan även kallas för miljövänlig el, förnybar el, förnyelsebar el, eller fossilfri el. Oberoende av vad man väljer att kalla det handlar det om el som har producerats via sol, vind eller vattenkraftverk. Är det viktigt för dig ska du teckna ett grönt elavtal. Elbolag som enbart erbjuder förnyelsebar el brukar tydligt berätta att de är ett miljövänligt elbolag. Vilket gör det lättare för dig som kund att välja rätt.

Den gröna elen brukar oftast kosta lite mer än den ”traditionella” elen, men kostnadsgapet tros försvinna eller i vart fall minska i takt med att den förnyelsebara elen fortsätter att byggas ut.

Vill du göra en insats för miljön utan att veta var du ska börja? Då kan du teckna ett grönt elavtal med miljövänlig el. Det är en liten insats med en stor betydelse. Ditt val av elavtal visar även elbolagen att du väljer grön el framför traditionell el. Då kan elbolagen öka produktionen av grön el ytterligare.

I dessa situationer är det viktigt att utnyttja sin konsumentmakt. Det är ditt starkaste förhandlingsvapen.

Grön el

Jämför gröna elavtal

Miljövänlig el ger en förändrad landskapsbild

Kanske är du en av dem som bor nära en vindkraftpark. I takt med att utbyggnaden av vindkraft ökar i Sverige ökar också antalet klagomål riktat mot vindkraftverk. Det är naturligt att man inte vill ha sitt tidigare orörda landskap bebyggt med vindkraftverk. Men tekniken avancerar och dagens vindkraftverk låter inte alls lika mycket som de tidigare kraftverken gjorde.

Det faller sig naturligt att man väljer att bygga vindkraftparker på öppna och glest befolkade ytor. Vinden kan blåsa obehindrat utan att stoppas upp av träd, hus eller berg. Risken blir mindre att människor störs då befolkningsantalet är lägre. Men tekniken får aldrig avancera på bekostnad av människors levnadsstandard. Nyttan med förnyelsebar energi försvinner om vindkraften kräver att det byggs vinkraftsparker på varje kvadratmeter av landets yta? Man måste kunna dra fördel av tekniken för att man ska tycka att det är värt att använda den. Vad händer om allt fler tycker att den gröna elen inkräktar allt mer på vår levnadsstandard?

Är förnybar el en pålitlig energikälla?

Många har kritiserat den förnybara elen genom åren. Flera bedömare menar att få energislag kan överträffa kärnkraften. Vindkraftverk är ganska värdelösa när det inte blåser och solcellerna gör liten nytta när det regnar. Vattenkraftverken fungerar dåligt om det är torrt väder under långa perioder. Kärnkraftverken fungerar oberoende av vädret, dygnet runt, året om.

Därför menar många att det är för tidigt att stänga ned kärnkraftverken redan nu då vi inte har ett fullgott alternativ på plats.

Det är dock allmänt känt att kärnkraften har sina fel och brister. Det har skett otaliga kärnkraftsolyckor genom åren. Även om olyckor sällan inträffar så orsakar de stor förödelse när de väl sker. En kärnkraftolycka kan drabba människor över flera generationer. Det radioaktiva avfallet som grävs ned och förvaras i marken är också förenat med en viss osäkerhet. Ingen vet hur avfallet påverkar jorden på lång sikt och sannolikheten för att behållarna med radioaktivt avfall ska läcka och gå sönder är stor.

Den gröna elen är inte fullt utbyggt än men den har betydligt mindre miljöpåverkan på lång sikt.

Miljövänlig el