Fortum

Info elbolag1 års fri månadsavgift
Info elbolag100% fossilfri el

Elbolaget Fortum

Fortums elpriser är kanske inte dem lägsta. Men för dig som tycker det är viktigt med fossilfria energikällor och bra kundservice är Fortum ett bra val.

Fortum grundades av den finska staten på 1930-talet men bedriver idag verksamhet över större delen av Nord- och Östeuropa. Bolaget erbjuder sina kunder att teckna elavtal med 100% fossilfri el. Den fossilfria elmarknaden i Sverige är än så länge främst ett alternativ för elkunder som är extra miljömedvetna.

Fortum är ett finländskt elbolag som grundades av den finska staten men som idag bedriver verksamhet i bland annat Sverige, Finland, Norge, Ryssland och Polen. Fortum bildades redan år 1932 med uppdraget att sköta ett vattenkraftverk i Imatra i Finland. Idag utgörs Fortums produktion av tre huvudområden: vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme. Bolagets elproduktion motsvarar ungefär
1/3 kärnkraft, 1/3 naturgas och 1/3 vattenkraft.

Fortum tillhör Sveriges större elaktörer och deras elnätsverksamhet är inte konkurrensutsatt (det råder fortfarande monopol på det svenska elnätet) därför kan elkunder hos ett annat elbolag fortfarande ha Fortum som elnätsleverantör.

Fortum

Elavtal Fortum

Fortums privatkunder kan välja mellan att teckna ett bundet eller ett rörligt elavtal. Utöver det finns en mängd tillvalsmöjligheter som fossilfri el och miljöpaket.

Fortum marknadsför sina abonnemang som konkurrenskraftiga gällande tillhandahållandet av 100 % fossilfri el. Men om du inte tycker att du behöver fossilfri el kanske du ska leta efter ett annat elbolag. Fossilfri el skiljer sig inte, prestandamässigt, från ”vanlig” el. Det är fortfarande el som levereras till ditt vägguttag.

Elpriser Fortum

Fortums elpris ligger i nivå med elpriset hos andra svenska elbolag. Detta då det svenska elpriset sätts av den nordiska elbörsen Nord Pool. Timpriset förändras varje timme men börsen fastslår dagspriset en gång om dagen. Dagspriset gäller för nästkommande dag.

Som privatkund kan du inte köpa el direkt på börsen. Det närmaste inköpspris du kan komma är att välja det rörliga avtalet. Ett rörligt elavtal är billigast över tid men för med sig en mängd risker.

El-marknaden är ombytlig och toppar och dalar i elpriset kommer och går under ett år. Du måste ha en ekonomi som tillåter att du kan fortsätta att betala elräkningarna, under de höga topparna, för att du ska kunna dra fördel av det rörliga priset.

Enligt statistik från Fortum och Nord Pool var det rörliga elpriset för januari 2020 ca 45 % lägre än elpriset för samma period 2018. Det svenska elpriset förväntas ligga kvar på en fortsatt låg nivå under överskådlig framtiden.

Fortum elpriser