Skellefteå Kraft

Det norrländska elbolaget som gillar schysta elavtal.

Se ditt pris

Elbolaget Skellefteå kraft

Skellefteå Kraft är det norrländska elbolaget som gillar schysta elavtal. Företaget har sedan länge tagit bort det dyra anvisningsavtalet och man erbjuder bara el som är 100 % förnybar. Om du tecknar det rörliga avtalet slipper du dessutom både prispåslag och månagsavgift under de första sex månaderna. Det är ett helt unikt upplägg på svensk elmarknad.

Skellefteå Kraft är ett norrländskt kraftpaket till elbolag. Företaget producerar elkraft samtidigt som man agerar fjärrvärmeleverantör och elnätsägare. I dagsläget är Skellefteå Kraft verksamt inom affärsområdena: elkraft, elnät, värme, kommunikation och fastigheter.

Skellefteå Kraft är kanske mest känt för den stora satsningen och utbyggnaden av vindkraft.

Skellefteå Kraft bildades av Skellefteå Stadsfullmäktige, men då under annat namn. Det nuvarande namnet antogs 1957.

Skellefteå kraft

Skellefteå Kraft el

Företagets privatkunder kan välja att teckna ett rörligt avtal eller ett bundet avtal. Det rörliga avtalet levererar 100 % förnybar energi till närmast inköpspris. Skellefteå Kraft erbjuder elen till inköpspris under de första sex månaderna. Bolaget skrotar, under det första halvåret, både prispåslag och månadskostnad. Skellefteå Kraft är ensamma om att erbjuda detta unika upplägg på den svenska elmarknaden.

Kunder med bundet avtal får också tillgång till 100 % förnybar energi. Om du tecknar det fasta priset får du dock inte ta del av det slopade påslaget och månadsavgiften.

Skellefteå Kraft skriver på sin webbplats att man inte erbjuder så kallade tillsvidarepriser eller ”anvisningspriser”. Bolaget tog bort den abonnemangsformen under 2014. Anvisningspriser är oftast mycket dyrare än ”vanliga” rörliga priser. Som konsument bör man hålla sig borta från angivningspriserna. Elmarknaden är konkurrensutsatt i Sverige. Det betyder att du kan visa vad du tycker genom att ansluta dig till elbolag som erbjuder schyssta och rimliga elavtal.

Ladda elbilen med el från Skellefteå Kraft

Just nu installerar Skellefteå Kraft 25 laddstolpar i Skellefteåregionen. Det betyder att du kan ladda din elbil med 100 % förnybar el var du än är (inom Skellefteåregionen). Företaget ingår även i ett europeiskt nätverk vilket medför att du kan ladda bilen i hela Europa.

Sedan 2015 har Skellefteå Kraft ett samarbete med elbilstillverkaren Tesla. Skellefteå Kraft levererar elen till samtliga av Teslas Supercharger-stationer.

Skellefteå kraft el