Normal elförbrukning i villa, lägenhet och radhus

Normal elförbrukning

Elförbrukningen i en villa, lägenhet eller radhus kan naturligtvis variera kraftigt beroende på var i landet du bor, hur stor din bostad är, hur den värms upp och en rad andra faktorer. Men det finns ändå beräkningar på vad som är någon form av normal elförbrukning i villa, lägenhet och radhus.

Normal elförbrukning villa

När det gäller elförbrukningen i en vill är det ju så klart uppvärmningen som avgör om du förbrukar mycket eller lite el. Normal elförbrukning för en villa som värms upp med direktverkande el ligger på cirka 25 000 kWh per år enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Om du istället har luftvärmepump, fjärrvärme, bergvärme eller någon annan uppvärmningsform ligger normalförbrukningen på cirka 5000 kWh per år. 

Elförbrukningen fördelar sig ungefär så här för en villa utan eluppvärmning: 

 • Kyl & frys: ca 1000 kWh
 • Belysning: ca 1000 kWh
 • Tvätt och tork: ca 1000 kWh
 • Annan elektrisk utrustning: ca 850 kWh
 • Matlagning och köksmaskiner: ca 800 kWh
 • Diskmaskin: ca 350 kWh. 

Det finns också generella beräkningar för vad normal elförbrukning kostar i genomsnitt. Siffrorna släpar efter men inkluderar alla kostnader som olika avgifter (elnätsavgifter), energiskatter, elpris och moms. För 2019 var kostnaden per kWh i snitt 1,54 kr för en vanlig villa som värms upp med el. 

Normal elförbrukning lägenhet

Även för lägenheter finns siffror från Statistiska centralbyrån och de brukar fördelas på en mindre lägenhet och en större lägenhet. För en mindre lägenhet beräknas normalförbrukningen ligga på ca 2000 kWh per år och för en större på cirka 5000 kWh per år. Siffrorna avser inte lägenheter som värms upp med el utan de förväntas ha någon annan form av uppvärmning. 

För en mindre lägenhet med en årlig förbrukning på ca 2000 kWh ser fördelningen ut ungefär så här: 

 • Kyl & frys: ca 1000 kWh.
 • Lampor och belysning: ca 500 kWh
 • Annan elektrisk utrustning: ca 400 kWh
 • Matlagning och köksmaskiner: ca 400 kWh
 • Diskmaskin: ca 200 kWh.

Kostnaderna för elförbrukningen är lite högre i en lägenhet jämfört med en villa om man jämför de genomsnittliga siffrorna. För en lite mindre lägenhet ligger de genomsnittliga kostnaderna per kWh på 2,51 kr. För en något större lägenhet landar motsvarande siffror på 2,15 kr per kWh. Siffrorna är från 2019 och inkluderar alla avgifter och liknande. 

Normal elförbrukning radhus

Ett radhus kan ju ses som en större lägenhet eller en mindre villa (och i vissa fall är ju radhus lika stora som en vanlig villa). För ett radhus (eller kedjehus) påverkas ju normalförbrukningen av hur uppvärmningen för huset ser ut. Om du värmer upp ditt radhus med direktverkande el är ju elförbrukningen radikalt mycket högre än om du har andra uppvärmningsmetoder. Därför är ju också normal elförbrukning för ett radhus mer jämförbar med en villa än en lägenhet. 

Så kan du påverka elförbrukningen

Om du värmer upp din bostad med el är detta självklart det som drar mest elektricitet. Därför är det mest grundläggande tipset för att minska din elförbrukning att se över ditt uppvärmningssystem. Om du redan har fjärrvärme, bergvärme eller till exempel luftvärme kan du ändå göra ganska mycket för att spara el. Se till att golvvärmen i badrum eller andra utrymmen inte står på max och att de används när du är där. Även handdukstorkar kan vara en energitjuv som du kan hålla koll på. Eftersom belysningen står för en ganska stor andel av den totala elkonsumtionen i en bostad  kan det vara bra att successivt byta ut alla äldre glödlampor mot lågenergilampor. Kyl och frys är ett tredje område där du kan påverka energikostnaden genom att hålla rent bakom dem och inte ha dörrarna öppna för länge. 

Vill du ha ännu bättre koll på vad som drar el i din bostad finns olika appar där du kan få ut detaljerad statistik på hur det ser ut i ditt hus. En sådan är Greenly som du kan använda oavsett om du köper el från dem eller inte. 

Så kan du påverka elkostnaden

Att få ner kostnaden för elförbrukningen är något som i alla vill. Det bästa tipset för att se över sin elkostnad är att hålla koll på sina avtal. När går ditt elavtal ut och hur ser marknaden ut just nu. Utgå från din boendesituation och din privatekonomi för att göra en samlad bedömning över om du ska ha fast eller rörligt elpris och jämför olika elbolag med varandra när det är dags att teckna nytt elavtal. 

Sammanfattning

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån ligger normal elförbrukning för en eluppvärmd villa på ca 25 000 kWh per år. Om du har annat uppvärmningsystem än el ligger normalförbrukningen på cirka 5000 kWh per år. För en mindre lägenhet är motsvarande siffra på ca 2000 kWh per år och för en större lägenhet ca 5000 kWh per år. Siffrorna ska ses som ett genomsnitt för hela landet vilket kan gör det svårt att jämföra dem med just din situation.