Hur mycket el förbrukar en villa?

Det är alltid svårt att ge specifika svar på generella frågor. Elförbrukningen avgörs bland annat av hur många elektriska produkter som hushållet använder samt om du har solceller installerade eller inte.

Generellt kan man säga att en normal årsförbrukning för en normalstor villa är 25 000 kilowattimmar per år vilket motsvarar ungefär 3 400 kronor i månaden.